Přihlásit se

RegistrovatTerm Main definition
Kaizen

Protože nic na světě není dokonalé, tak je třeba neustále prostředí, produkty nebo procesy zlepšovat, tak abychom se čím dál více přibližovali našim i zákazníkovým představám. Metoda Kaizen vychází z Japonských slov kai a zen což v překladu znamená změna k lepšímu. Cílem této metody je postupnými kroky zlepšovat procesy, produkty, prostředí a další věci, které nás brzdí a omezují na cestě k vysněným představám. Základní filosofií metody kaizen je „nikdy není nic perfektní, vždy je co zlepšovat“ ideálně po malých, ale jistých krocích.

Kanban

Japonské slovo, které má význam pokynu, lístku nebo tabule s pokyny. V praxi je kanban systém využíván jako vizuální pokyn pro signalizaci požadované činnosti. V procesu je takovéhoto pokynu využíváno k zahájení předem definované činnosti, přičemž kanban lístek nebo zásobník, je spojnicí mezi pracovišti a obsahuje informaci o činnosti, která má být zahájena.

© 2015-2021 European Lean Six Sigma Community. All Rights Reserved.