Přihlásit se

RegistrovatTerm Main definition
SMED (Single minute exchange of die)

V dnešní době se většina procesů neobejde bez technologických zařízení na kterých jsou závislé procesy, kterými je uspokojován zákazník. V případě změny úlohy, která může znamenat změnu nastavení nebo výměnu nástroje, proces nám po tuto dobu zastaví. Tato doba je kritická nejen z pohledu zákazníka, ale i pro firmu, protože stojící zařízení negeneruje zisk. Nástroj prostá minuta pro výměnu nástroje“ je překlad pro nástroj používaný ze začátku zejména v průmyslu, ale v dnešní době již prakticky v jakémkoliv oboru. Cílem nástroje je zajistit co nejkratší čas této kritické doby, nejdéle však do 10 minut.

Standardizace práce

Každou činnost můžeme vykonávat několika způsoby, přitom některý je rychlejší, ale méně kvalitní a naopak. Cílem nástroje standardizace je nalézt nejúčinnější kombinaci lidí, materiálu a zdrojů. Na základě analýzy najdeme nejvhodnější postup pro nejefektivnější provedení činnosti a tento výsledný postup nazýváme standardem. Podmínkou použití tohoto nástroje je již stabilní proces, který je prováděn opakovaně s totožným výsledkem, tzn. nelze ho použít u nestabilních procesů, které nemají opakovatelný výsledek.

© 2015-2021 European Lean Six Sigma Community. All Rights Reserved.