Přihlásit se

RegistrovatKanban

Term Main definition
Kanban

Japonské slovo, které má význam pokynu, lístku nebo tabule s pokyny. V praxi je kanban systém využíván jako vizuální pokyn pro signalizaci požadované činnosti. V procesu je takovéhoto pokynu využíváno k zahájení předem definované činnosti, přičemž kanban lístek nebo zásobník, je spojnicí mezi pracovišti a obsahuje informaci o činnosti, která má být zahájena.

Kanban systém ve skutečném procesu omezuje plýtvání v podobě nadbytečných zásob, které jsou často způsobeny objednáváním bez znalosti skutečné spotřeby. Protože kanban nastavuje jasné limity spotřeby v procesu nic se neděje svévolně, ale pouze na základě pokynu vyvolaného požadavkem přímo pracovníky na pracovišti a v případě problému, jej lze tak i snadněji identifikovat a následně odstranit.

Níže jsou uvedeny základní druhy kanban systému, s kterými se nejběžněji můžeme setkat napříč všemi odvětvími průmyslu, ale i nejrůznějších služeb.

 

1 - zásobník nebo 1 – kanban lístek

Popis: Základní systém kanbanu, který je založen na jedné pozici v procesu, která pracuje se zásobníkem nebo kanban lístkem. Pokud je splněna podmínka pro danou pozici, je vyvolán pokyn, který zajistí provedení požadované akce.

Příklad: pokud dojde ke spotřebování materiálu v zásobníku, je to signál k doplnění, ovšem pokud jde o pozici, která nesmí být vyčerpána, musí být definována hranice, při které dojde k doplnění. Zásobník nebo lístek je odeslán k dodavateli, který zajistí doplnění a smyčka se tak po spotřebování opakuje.

Doporučení: tento nejzákladnější systém kanbanu je možné využít např. jako vizuální systém, který nás může informovat o dokončení činnosti a není tak pouze systémem k zásobování materiálem.

KANBAN 1card,bin final BW

 

2 - zásobníky

Popis: Systém je založen na dvou zásobnících, kde 1. je spotřebováván a 2. slouží jako rezervní. Když je 1. zásobník spotřebován, je odeslán dodavateli k naplnění a mezitím je spotřebováván 2. Takto se cyklus neustále opakuje, čímž je zajištěna nevyčerpatelnost.

Příklad: systém kanbanu s dvěma zásobníky můžete např. použít i v domácnosti, kde při spotřebování 1. zásobníku dostanete pokyn, který můžete např. uplatnit při vytváření týdenního nákupu.

Doporučení: ačkoliv by většinu napadlo, že se jedná o systém pro zásobování výrobních pracovišť, v praxi se jedná o nejpoužívanější kanban systém, který se využívá prakticky ve všech odvětvích jako třeba nemocnice, restaurace, kanceláře a mnohé další pracoviště kde je nutné řídit zásoby.

KANBAN 2bin final BW

 

3 - zásobníky

Popis: Systém propojuje různé části procesu nebo externí dodavatele. Základním principem jsou tři hlavní pozice a dvě smyčky, které zajištují zásobování procesu pomocí zásobníků.

Příklad: po spotřebování materiálu na pracovišti je prázdný zásobník odeslán do skladu, kde je doplněn a odeslán zpět na pracoviště, ale zároveň je odeslán prázdný zásobník ze skladu k dodavateli, který jej naplní a odešle zpět do skladu kde je materiál opět připraven pro pracoviště a cyklus se tak uzavírá.

Doporučení: tento druh systému je vhodný pro menší systémy zásobování, protože zásobníky zde slouží hlavně jako signál o chybějícím materiálu v procesu, který je nutné doplnit.

KANBAN 3bin final BW

 

2 – kanban lístky

Popis: Systém využívající kanban lístky namísto zásobníků, bývá efektivnější pro rozsáhlejší procesy, kde je často požadavek na zásobování většího množství pracovišť nebo je využívání materiálu, který je složité přepravovat ve standardních zásobnících.

Základním principem jsou tři hlavní pozice a dvě smyčky, které zajištují zásobování procesu pomocí tzv. výrobních a vyskladňovacích kanban lístků. Ukázku kanban lístku můžete vidět na obrázku níže.

Příklad: po spotřebování materiálu na pracovišti, je odeslán do skladu tzv. „vyskladňovací kanban lístek“, který dává pokyn k doplnění materiálu ze skladu na pracoviště. Po doplnění materiálu ze skladu, je odeslán dodavateli (výrobní pracoviště) tzv. „výrobní kanban lístek“, který na základě kanban lístku dodá materiál do skladu.

Doporučení: ve složitějších procesech, kde může vzniknout požadavek na vysoký počet zásobníků nebo by z důvodu velikosti a složitosti materiálu nebylo možné zásobníky unifikovat, je vhodné proces navrhnout tak, aby materiál byl transportován bez zásobníků pouze s kanban lístkem, čímž se můžeme vyhnout nutnosti investice do přepravních zásobníků.

KANBAN 2card final BW

 

KANBAN kanban card final

 

Kanban tabule

Popis: Specifický nástroj systému kanban, který umožňuje vizualizovat a efektivně organizovat práci v procesu pomocí tzv. kanban tabule, na které jsou umístěny činnosti, které na pracovišti probíhají a je třeba je efektivně organizovat.

Příklad: Často se v praxi objevují činnosti, které nelze efektivně řídit jako výrobu nebo projekt a z tohoto důvodu je efektivnější použití právě kanban tabuli. To mohou být např. administrativní činnosti, vývojové činnosti, činnosti v oddělení technologie, údržby a spousty dalších… Tabule může obsahovat sloupce – „ke zpracování“, „probíhá“, „pozastaveno“ a „dokončeno“, do kterých jsou jednotlivé činnosti podle jejich stavu zařazeny a pravidelně aktualizovány. Každý zainteresovaný člen má tak, kdykoliv informaci o stavu činnosti.

Doporučení: Protože jsou požadavky každého pracovního týmu jiné, je skutečně důležité při zavádění tohoto nástroje analyzovat skutečné potřeby týmu, pro který je tabule určena a podle toho ji uzpůsobit. Dnešním častým řešením může být i elektronická verze.

KANBAN board final BW

© 2015-2021 European Lean Six Sigma Community. All Rights Reserved.