Přihlásit se

RegistrovatKaizen

Term Main definition
Kaizen

Protože nic na světě není dokonalé, tak je třeba neustále prostředí, produkty nebo procesy zlepšovat, tak abychom se čím dál více přibližovali našim i zákazníkovým představám. Metoda Kaizen vychází z Japonských slov kai a zen což v překladu znamená změna k lepšímu. Cílem této metody je postupnými kroky zlepšovat procesy, produkty, prostředí a další věci, které nás brzdí a omezují na cestě k vysněným představám. Základní filosofií metody kaizen je „nikdy není nic perfektní, vždy je co zlepšovat“ ideálně po malých, ale jistých krocích.

Příklad z praxe: V současné době se můžeme setkat nejčastěji s dvěma variantami kaizenu.

První variantou je poměrně dlouho známý proces neustálého zlepšování neboli zlepšovací návrh. V praxi to znamená, že pokud má pracovník nějaký návrh nebo myšlenku na změnu, podá formulář se zlepšovacím návrhem a po posouzení a schválení je realizován a po úspěšné realizaci pracovník obdrží odměnu.

Druhá méně častá varianta je tzv. Kaizen týden. Jedná se o druh intenzivní akce, kdy první den je definován problém, který chce kaizen tým řešit a společně v jednotlivých krocích problém zanalyzují, navrhnou řešení, realizují řešení a na závěr ověří funkčnost řešení.

Doporučení: Častý problém firem je nezájem a neangažovanost zaměstnanců . Tento problém má mnoho příčin - výše platu, demotivace pracovníků ze strany firmy, demotivace pracovníků ze strany negativních spolupracovníků, nekompetentní pracovníci a spousta dalších. Časté řešení bývá uplácení neboli finanční motivace, ale ještě horší je kvóta počtu zlepšovacích návrhů na rok pro jednoho zaměstnance, což je v dnešní době celkem časté řešení, ale zdravá firemní kultura takový systém skutečně nepotřebuje.

Výsledkem takových to zlepšení je jen částečný přínos firmě a hlavně falešný pocit angažovaných zaměstnanců a funkční kultury. Pokud chcete ve firmě opravdu zlepšovat procesy, tak aby byli ekonomicky i lidsky přínosné pro firmu, angažujte a respektujte své zaměstnance namísto uplácení a nesmyslných kvót. Skutečně existují firmy, kde zaměstnanci zlepšují bez nároku na odměnu a chovají se k firmě jako by byla jejich vlastní.

 

KAIZEN final BW

© 2015-2021 European Lean Six Sigma Community. All Rights Reserved.