Přihlásit se

Registrovat



VSM (Value stream mapping)

Term Main definition
VSM (Value stream mapping)

Často se můžeme setkat s problémem, že chceme zkrátit celkový čas procesu, ale nevíme kde začít. Proto potřebujeme nejdříve nalézt, která část procesu je nejužší místo. Proto, abychom mohli právě tu část procesu identifikovat, musíme být schopni vidět celý proces/y z nadhledu. K tomu nám pomůže grafický nástroj „mapa hodnotového toku“, který nám tento přehled poskytne včetně všech důležitých informací. Takto získané informace nám poslouží k tomu, abychom nejslabší článek řetězu opravili. Ve chvíli, kdy máme opravený nejslabší článek, hledáme další úzké místo a takto postupně celý proces/y optimalizujeme, dokud nedosáhneme požadovaného cíle.

Příklad z praxe: V uceleném procesu na sebe navazujících úloh, bývá problém s dosažením požadovaného termínu dodání ze strany zákazníka. Bohužel začátku hledání úzkého místa nevíme, které pracoviště jako první zoptimalizovat, abychom byli schopni zkrátit celkovou délku procesu. Díky nástroji VSM identifikujeme nejužší místo procesu a toto místo optimalizujeme, čímž se zkrátí celková délka procesu.

Doporučení: často firmy chtějí ušetřit práci nebo si myslí, že vědí, kde je nejužší místo, tak zlepšují procesy naslepo nebo nástroj VSM použijí jen na část procesu namísto celého, čímž nemusí dojít k požadovanému zkrácení délky trvání procesu, protože nejužší místo celého procesu se nachází právě v místě na které jsme nástroj nepoužili. Z tohoto důvodu je dobré nástroj použít opravdu na celý proces.

VSM final BW

© 2015-2021 European Lean Six Sigma Community. All Rights Reserved.