Přihlásit se

RegistrovatStandardizace práce

Term Main definition
Standardizace práce

Každou činnost můžeme vykonávat několika způsoby, přitom některý je rychlejší, ale méně kvalitní a naopak. Cílem nástroje standardizace je nalézt nejúčinnější kombinaci lidí, materiálu a zdrojů. Na základě analýzy najdeme nejvhodnější postup pro nejefektivnější provedení činnosti a tento výsledný postup nazýváme standardem. Podmínkou použití tohoto nástroje je již stabilní proces, který je prováděn opakovaně s totožným výsledkem, tzn. nelze ho použít u nestabilních procesů, které nemají opakovatelný výsledek.

Standard můžeme rozdělit na tři kategorie:

  1. – opakovatelný proces se stejnými kroky
  2. – opakovatelný proces s variantními kroky (různé varianty produktu neboli mix model)
  3. – opakovatelný proces s variantními kroky a různou délkou operace

Všechny tyto kategorie obsahují načasování jednotlivých operací, posloupnost operací a jasný výsledek. Z toho nám vyplývá, že standard je tvořen 3 prvky - takt time, posloupnost operací a standard WIP („work in proces“ neboli navržené standardní množství materiálu v procesu potřebné pro práci).

Příklad z praxe: Při zavádění nového produktu, kdy jsou jasné požadavky na výsledek, ale není jasný způsob provedení, je nutné definovat postup, kterým bude produkt následně standardně produkován. A právě zde je nutné použít standardizaci, aby se předešlo plýtvání a jeho dodatečnému odstraňování.

Doporučení: Pokud se rozhodnete tento nástroj využívat, ujistěte se, že postup sestavuje tým nebo osoba, která je dostatečně kompetentní.

Často se pak v praxi můžeme setkat se zavedeným produktem, který je realizován nestandardním způsobem. Důvodů chybné nebo náročné realizace může být více, často postup vytváří nekompetentní osoba, která vytvoří postup, který nezahrnuje všechny dostupné možnosti a je tak zbytečně pracný a dochází ke zbytečnému prodražení, které mnohdy rozhoduje o konkurenceschopnosti produktu.

 

STD WORK final BW

© 2015-2021 European Lean Six Sigma Community. All Rights Reserved.