Přihlásit se

RegistrovatSMED (Single minute exchange of die)

Term Main definition
SMED (Single minute exchange of die)

V dnešní době se většina procesů neobejde bez technologických zařízení na kterých jsou závislé procesy, kterými je uspokojován zákazník. V případě změny úlohy, která může znamenat změnu nastavení nebo výměnu nástroje, proces nám po tuto dobu zastaví. Tato doba je kritická nejen z pohledu zákazníka, ale i pro firmu, protože stojící zařízení negeneruje zisk. Nástroj prostá minuta pro výměnu nástroje“ je překlad pro nástroj používaný ze začátku zejména v průmyslu, ale v dnešní době již prakticky v jakémkoliv oboru. Cílem nástroje je zajistit co nejkratší čas této kritické doby, nejdéle však do 10 minut.

Příklad z praxe: typickým problémem bývá chybějící pracovní postup nebo chybějící nástroje, čímž dochází k situacím, kdy pracovník zastaví proces a začne hledat potřebné nástroje, načež zjistí, že vlastně přesně neví, jak to má být správně a musí sehnat informace. Následně kdy úspěšně zařízení seřídí na novou úlohu nejdříve vše uklidí, a pak teprve spustí novou úlohu. Celá tato akce může v některých případech trvat i celý den a dopad pro zákazníka i finanční stránku firmy si jistě umíte představit.

Doporučení: při realizaci nástroje je více než nezbytné mít vyškolené i koncové pracovníky, které se zařízením pracují. Jde zejména o nástroje „8 druhů plýtvání“, „5S“, „SMED“ a „KAIZEN“. Tito pracovníci jsou při zavádění nástroje zásadní, protože mohou mít důležité informace o chodu a možnostech zařízení, bez kterých nelze efektivně nástroj zavést. 

SMED final BW

© 2015-2021 European Lean Six Sigma Community. All Rights Reserved.