Přihlásit se

RegistrovatPDCA cyklus

Term Main definition
PDCA cyklus

Nebo také Demingův cyklus je nástroj použitelný ve všech procesech. Cyklus je možné použít pro jakékoliv řešení problému, zavedení nových změn, při opakovaní základních čtyř kroků PDCA je možné využít i jako nástroj pro neustálé zlepšování.

P – Plan (Plánuj) – první krok cyklu začíná definováním problému, který chceme řešit a jakým způsobem ho budeme řešit. Neméně důležité je v tomto kroku stanovit jakého výsledku musí být dosaženo, aby byl výsledek úspěšný.

D – Do (Dělej) – v druhém kroku, kdy již máme definovaný plán, provedeme samotnou realizaci.

C – Check (Kontroluj) – v třetím kroku, máme zrealizované řešení a sledujeme zda-li je řešení skutečně funkční a je-li dosaženo výsledku, který byl definován na začátku.

A – Act (Jednej) – v posledním kroku, pokud je problém úspěšně vyřešen, zavedeme řešení do systému, tzv. standardizujeme ho a následně již ověříme zda-li je skutečně dodržován a prováděn. V případě, že problém není vyřešen nebo není vyřešen s takovým výsledkem, jaký byl definován na začátku, cyklus opakujeme s novým plánem. Takto můžeme cyklus opakovat dokud nedosáhneme požadovaného výsledku.

Příklad z praxe: Nejčastěji je v praxi cyklus využíván napříč všemi odvětvími při řešení problémů, zejména pak kvalitativních, které vzniknou např. během výroby nebo poskytování služby a řešení je iniciováno reklamací ze strany zákazníka. 

Doporučení: Naučte se tento nástroj používat na denní bázi, tak aby jste při řešení menšího nebo i většího problému automaticky řešili problém logicky dle systematických kroků a tento nástroj se pro vás stal denní rutinou.

 

PDCA final BW

© 2015-2021 European Lean Six Sigma Community. All Rights Reserved.