Přihlásit se

RegistrovatOTED (One touch exchanges of die)

Term Main definition
OTED (One touch exchanges of die)

Na rozdíl od nástroje SMED (viz. Single Minute Exchange Of Die), kdy je kritická doba maximálně 10 minut, nástroj OTED definuje kritickou dobu na maximálně 100 vteřin. Tato kritická doba je dosažena díky tzv. jednoho dotyku, proto název „výměna nástroje jedním dotykem“. Cílem tedy je jednoduchý proces výměny nebo nastavení bez nutnosti složitých operací.

Příklad z praxe: při změně úlohy, kdy máme zaveden SMED používáme pro výměnu nástroje např. různé přípravky nebo nářadí. V případě použití OTED jsou přípravky pro seřízení nebo ustavení nahrazeny např. POKA-YOKE řešením a namísto zdlouhavého utahování šroubů jsou použity rychloupínače, čímž dochází k tzv. výměně jedním dotykem.

Doporučení: při zavádění tohoto nástroje je nutné kalkulovat, v kterých případech je zavedení namísto nástroje SMED opravdu výhodné. Opatření pro zajištění takto krátké kritické doby, bývají oproti SMED nákladnější a celkový přínos v daném procesu nemusí být zásadní. Z tohoto důvodu je nutné posuzovat kritickou dobu vzhledem k celému procesu a ne pouze k danému pracovišti se zařízením.

OTED final BW

© 2015-2021 European Lean Six Sigma Community. All Rights Reserved.