Přihlásit se

RegistrovatJust in time (JIT)

Term Main definition
Just in time (JIT)

Cena a rychlost dodání hraje při naplňování požadavků zákazníka neméně důležitou roli stejně jako výsledná kvalita služby nebo produktu. Všechny tyto tři faktory jsou stejně důležité, avšak v případě konceptu JIT (prostě včas) jsou upřednostňovány zejména první dva faktory. Koncept JIT může být chápán jako strategie nebo filosofie, která si klade za cíl odstranění veškerého plýtvání v podobě skladovacích a přepravních nákladů.

Příklad z praxe: častý požadavek zákazníka bývá dodání materiálu nebo služby v definovaném termínu, který dále navazuje na proces zákazníka. V případě opožděného dodání ze strany dodavatele, tak může dojít zastavení celého procesu. To je v pořádku, pokud k tomu dojde jen v ojedinělých případech.

Často je bohužel opak pravidlem. Příčinou je fakt, že zákazník, který JIT uplatňuje nemá dostatečně kvalifikované dodavatele nebo nejsou do této strategie zahrnuti a tím pádem nemůže celý proces správně fungovat. Výsledkem je, že dodavatel vyrábí s dostatečným předstihem na sklad, aby zajistil včasné dodání zákazníkovi za cenu způsobených problémů ve vlastním procesu.

Doporučení: pokud má být JIT opravdu funkční a přínosný pro všechny účastníky procesu, musí být do něho zahrnuti všichni od začátku až dokonce. Stejně tak je důležité aplikovat v procesu všechny potřebné nástroje pro zajištění nepřetržitého toku, jako může být např. 5S, Kanban, SMED a další nástroje dle povahy procesu, které jsou pro úspěšné fungování konceptu JIT nezbytné.

 

JIT final

© 2015-2021 European Lean Six Sigma Community. All Rights Reserved.