Přihlásit se

Registrovat8 druhů plýtvání

Term Main definition
8 druhů plýtvání

Základním stavebním kamenem strategie Lean je neustálé odstraňování plýtvání. K účinnému odstraňování plýtvání je nutné znát jednotlivé druhy a chápat jednotlivé dopady na proces. Častým omylem je tvrzení, že po určité době na pracovišti lidé trpí tzv. provozní slepotou, takže neví jak proces zefektivnit, ovšem na vině je právě neznalost jednotlivých druhů plýtvání a nástrojů vhodných k jejich odstranění. 

 

Příklad z praxe: nejčastějším druhem plýtvání, který můžeme vypozorovat naprosto na všech pracovištích je pohyb, kdy pro něco chodíme nebo něco hledáme. Žádný jiný druh plýtvání není zastoupen v takové míře jako právě pohyb, přitom právě plýtvání pohybem je jeden z nejsnáze odstranitelných plýtvání.

Doporučení: správné pochopení základních druhů plýtvání je klíčové pro veškerou další práci se strategií Lean, proto ověřte, že všichni, kdo jsou zapojeni do procesu zefektivňování opravdu umějí rozpoznat plýtvání.

8 WASTES defect final BW  8 WASTES inventory final BW  8 WASTES overprocessing final BW 
 VADY – jakákoliv horší kvalita nebo odchylka od specifikace, která je vyžadována zákazníkem  ZÁSOBY – materiál nebo produkty na straně výrobce, které zákazník nevyžaduje nebo přesahují zákazníkovy požadavky  PROCES – zdroje používané pro dosažení výsledku jsou předimenzované nebo je jich více než je skutečně potřeba
 8 WASTES waiting final BW  8 WASTES motion final BW  8 WASTES transport final BW
 ČEKÁNÍ – čekání na osoby nebo zařízení na něco nebo někoho  POHYB – pohyb po pracovišti při hledání pomůcek nebo chůzí pro materiál  PŘEPRAVA – každý přesun materiálu, který nepřidává hodnotu výslednému produktu nebo službě
 8 WASTES overproduction final BW  8 WASTES human potential final BW  
 NADVÝROBA – Produkce většího množství kusů než zákazník v danou chvíli vyžaduje nebo dřív než je požaduje.  LIDSKÝ POTENCIÁL – nevyužití skutečného lidského potenciálu jako jsou schopnosti, znalosti, dovednosti, zkušenosti a kreativita  
© 2015-2021 European Lean Six Sigma Community. All Rights Reserved.