Přihlásit se

Registrovat5S

Term Main definition
5S

Základem každého zlepšení je čisté a organizované pracoviště, na kterém se budete cítit dobře. Z tohoto důvodu byl v Japonsku vyvinut nástroj 5S, jehož název je odvozen ze slov Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Cílem 5S je dosáhnout precizního systému organizace na pracovišti, aby nedocházelo k žádné časové ztrátě v průběhu činností. Hlavními výhodami nástroje je zlepšení informačního toku, podnikové kultury a postojů lidí, pracovního prostředí, efektivity práce a tím i profitability.  Plýtvání je odstraňováno systematicky v pěti krocích.

 

5S logo final   1. SEPARACE - musíme se zbavit věcí, které nepotřebujeme nebo nepoužíváme.
2. SYSTEMATIZACE – každá věc musí mít své ideální místo. Místo je určeno z hlediska ergonomie, pohybů a četnosti použití.
3. STÁLÁ ČISTOTA musíme definovat co, kdo, jak a jak často budeme v dané oblasti čistit. Čistění je rovněž forma kontroly a ne pouhý úklid.
4. STANDARDIZACE – je nutné vytvořit standardy, aby byly snadno rozpoznatelné abnormality, které můžeme rychle navrátit do původního stavu.
5. SEBEDISCIPLÍNA – pěstujeme smysl pro pořádek, přesnost, preciznost a týmovou spolupráci. Nesmíme však zapomenout na pravidelná školení, audity a neustálý rozvoj nástroje 5S.

 

Příklad z praxe: Pokud nástroj 5S každé osobě ušetří denně pouhých 60 vteřin, znamená to pro firmu velikosti 100 osob, úsporu minimálně 420h, tj. 52,5 pracovních dnů (cca 110 000,- CZK) za jeden kalendářní rok.

Doporučení: V posledních letech se stal nástroj 5S mezi společnostmi velmi populární a mnoho firem často ani důkladně neznají správný význam nebo postup zavedení. Často je nástroj, zaváděn pod tlakem vedení nebo třetích stran narychlo a nekvalitně. Pracovníky firmy je pak často skloňován jako nástroj pro neustálý úklid nebo způsob šikany ze strany vedení a mnoho dalších negativ. Je to způsobeno žádným nebo nedostatečným proškolením a zapojením uživatelů pracovišť do nástroje, který má sloužit právě jim. Takovéto zavedení bývá po nějaké době zapomenuto a managementem firmy vyhodnoceno jako neúspěšné.

5S workplace clean final BW

 

© 2015-2021 European Lean Six Sigma Community. All Rights Reserved.